Με ιδιαίτερη συγκίνηση ολοκληρώνω την πρυτανική μου θητεία, μια από τις πλέον δημιουργικές περιόδους της ζωής μου, αν και προέρχομαι επαγγελματικά από τους ιδιαίτερα απαιτητικούς τομείς της Τεχνολογικής Έρευνας και της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. Το Μάρτιο του 2013, η Ακαδημαϊκή κοινότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης τίμησε το στρατηγικό σχέδιο που της παρουσίασα μαζί με τους συνεργάτες μου, προκαλώντας με να ηγηθώ της συλλογικής μας προσπάθειας με κεντρικό στόχο να καταστήσουμε το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Χανιωτών ως ένα από τα πλέον Καινοτόμα και Παραγωγικά της χώρας. Προωθήσαμε δυναμικά την Αριστεία, χωρίς ποτέ να παραμελήσουμε τους αδύναμους της κοινότητάς μας. Αφοσιωθήκαμε με εξωστρέφεια στην κοινωνία των Χανίων, στην οποία συνεχίζουμε να προσφέρουμε με πολυδιάστατο τρόπο τις αναβαθμισμένες εκπαιδευτικές, ερευνητικές, πολιτιστικές και αθλητικές μας δυνατότητες. Η δραματική υποχρηματοδότηση και οι αγκυλώσεις του κράτους όχι μόνο δεν μας πτόησαν αλλά μας ώθησαν να καταστούμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί και καινοτόμοι για το κοινό μας Μέλλον. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν και δούλεψαν με ευθύνη στο πλευρό μας. Συνεχίζουμε ενωμένοι με σκληρή δουλειά και σχέδιο για το μέλλον.

Βασίλης Διγαλάκης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Εκπαιδευτική Αριστεία και Καινοτομία του Ιδρύματος αποτέλεσαν τον πυρήνα της Ακαδημαϊκής δυναμικής των τελευταίων ετών με πολυδιάστατα αποτελέσματα:

 • Επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Ιδρυματικό επίπεδο από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα 7 (σε σύνολο 22) Πανεπιστήμια της χώρας που έλαβαν την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, «Άξιο Θετικής Μνείας» (“Worthy of Merit”)
 • Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δημιουργία νέων Διεθνών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
 • Εφαρμογή του θεσμού των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα για ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των Σχολών του Ιδρύματος
 • Επιβράβευση της Αριστείας με καθιέρωση Βραβείων και Υποτροφιών για όλες τις κατηγορίες της Ακαδημαϊκής κοινότητας.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΤΩΝ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως αναπόσπαστο «κύτταρο» της κοινωνίας των Χανίων, με διαρκή αφοσίωση και δυναμισμό επικέντρωσε την πολύπλευρη προσφορά του στους συμπολίτες του:

 • Ανάδειξη και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ιδρύματος με αυτοχρηματοδότηση και προσφορά υπηρεσιών εκμάθησης και άθλησης σε φοιτητές, προσωπικό και κατοίκους των Χανίων
 • Δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων θερινής απασχόλησης για 200 παιδιά εργαζομένων του Πολυτεχνείου και κατοίκων των Χανίων
 • Ολοκληρωμένη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος
 • Αξιοποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας
 • Πανελλαδική και πολυδιάστατη διαφημιστική προβολή του Ιδρύματος και των Χανίων (π.χ. προωθητικά βίντεο, έντυπα)
 • Θεσμοθέτηση εκδηλώσεων “Γνωριμίας με το ΠΚ” (Ημέρα Επιστήμης για παιδιά δημοτικού και Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου)
 • Εκδηλώσεις Αναγνώρισης και Τιμής στους Κων/νο Μητσοτάκη και Μίκη Θεοδωράκη (απονομή Χρυσού Μεταλλίου του Ιδρύματος).

Δυναμική επέκταση της Φοιτητικής Εστίας με κατασκευή 180 διαμερισμάτων συνολικής επένδυσης €9.000.000

ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Η Ακαδημαϊκή Καινοτομία και Ανάπτυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης δεν θα είχαν αξία χωρίς την πολυδιάστατη και ριζοσπαστική Αλληλεγγύη προς τους αδύναμους φοιτητές του:

 • Εντυπωσιακή αύξηση του ετήσιου Προϋπολογισμού του Ιδρύματος για μεταφορές/ σίτιση και στέγαση από €432.000 το 2012 σε €839.000 το 2016
 • Δυναμική επέκταση της Φοιτητικής Εστίας με κατασκευή 180 νέων διαμερισμάτων συνολικής επένδυσης €9.000.000 και ανακαίνιση της παλιάς Φοιτητικής Εστίας
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ)
 • Κατασκευή σύγχρονου Πολυχώρου-Αναγνωστηρίου και μεταφορά του αναβαθμισμένου Κέντρου Γλωσσικών Ερευνών (Κε.Γ.Ε.Π) στην παλιά βιβλιοθήκη

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η Ανάπτυξη για το Πολυτεχνείο του Μέλλοντος οικοδομείται σε στέρεες βάσεις και σύγχρονες υποδομές οι οποίες διαπερνούν όλες τις λειτουργίες του Ιδρύματος:

 • Ανακαίνιση των συγκροτημάτων Ε4 και Ε5 και μετεγκατάσταση σε αυτά του ΕΛΚΕ και των διοικητικών υπηρεσιών
 • Διαμόρφωση και παραχώρηση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων 4 Σχεδιαστηρίων μαζί με νέο εξοπλισμό, Αναμόρφωση της “πλατείας” μεταξύ Σχεδιαστηρίων, Ξύλινου Αμφιθεάτρου και Παλιάς Βιβλιοθήκης
 • Ολοκλήρωση του έργου της Β’ φάσης των κτιρίων Μηχανικών Περιβάλλοντος, μεταφορά της Σχολής Αρχιτεκτόνων από το κτίριο της πρώην Γαλλικής στην Πολυτεχνειούπολη
 • Ολοκλήρωση δύο νέων Αμφιθεάτρων στο συμπληρωματικό κτίριο, Εξασφάλιση χρηματοδότησης €5.500.000 και δημοπράτηση του έργου για αποπεράτωση του συμπληρωματικού κτιρίου και μόνιμη στέγαση της Σχολής Αρχιτεκτόνων από πόρους της ΕΤΕπ
 • Σύνταξη προμελέτης-πρότασης για δημιουργία κυκλικού κόμβου
 • Δεκάδες παρεμβάσεις στις βασικές υποδομές του Ιδρύματος

Εξασφάλιση χρηματοδότησης €5.500.000 (ΕΤΕπ) & δημοπράτηση του έργου για μόνιμη στέγαση της Σχολής Αρχιτεκτόνων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Αναπτυξιακός μοχλός» για το Πολυτεχνείο του Αύριο είναι η «έξυπνη» διασύνδεση της Έρευνας με την Επιχειρηματικότητα με έμπρακτα και πολυδιάστατα οφέλη που ήδη διαχέονται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και την Οικονομία των Χανίων:

 • Σύσταση Πόλων Αριστείας
 • Διπλασιασμός της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΕΛΚΕ μεταξύ των ετών 2012 και 2016
 • Χρηματοδότηση Μεγάλου Επιστημονικού Εξοπλισμού των Πόλων Αριστείας, συνολικής αξίας €764.355
 • Υποτροφίες αριστείας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές
 • Χρηματοδότηση μικρού επιστημονικού εξοπλισμού
 • Δημιουργία του Σπιτιού Καινοτομίας (Innovation House)
 • Συμμετοχή του Ιδρύματος στην πρόταση Unifund μαζί με άλλα 6 Ελληνικά Πανεπιστήμια για χρηματοδότηση spin-offs των Πανεπιστημίων από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) και δημιουργία του πρώτου τεχνοβλαστού

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο προσανατολισμός στο Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή στρατηγική προτεραιότητα του Ιδρύματος με συνέπεια εντυπωσιακά αποτελέσματα:

 • Εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης του Πολυτεχνείου με δράσεις για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, αύξηση της ανακύκλωσης, διαχείριση των αποβλήτων
 • Αποδοτική συγκέντρωση των διάσπαρτων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου
 • Συρρίκνωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 80%
 • Μείωση του συνολικού κόστους ενέργειας από 715Κ το 2010 σε 612Κ το 2016
 • Σύνταξη μελέτης -master plan- για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος 2MWp
 • Προώθηση αίτησης στον ΔΕΔΗΕ για εγκατάσταση Φωτοβολταικών με το σύστημα netmetering 300ΚWp.

Προώθηση δημιουργίας Μουσείου Λαογραφίας & Ιστορίας της Τεχνολογίας, στο κτίριο της πρώην Γαλλικής Σχολής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η αποτελεσματική αναδιοργάνωση και ποιοτική αναβάθμιση του Πολυτεχνείου Κρήτης επιτεύχθηκε με την προώθηση δέσμης στρατηγικών παρεμβάσεων στη δομή και το στελεχιακό δυναμικό του:

 • Εκλογή όλων των νέων οργάνων διοίκησης του Πολυτεχνείου και εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου 4009 αναφορικά με την αναδιάρθρωση των Σχολών
 • Σύνταξη και υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας του νέου εσωτερικού κανονισμού και νέου οργανογράμματος
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εφαρμογή της “διαθεσιμότητας” χωρίς απώλειες προσωπικού για το Ίδρυμα
 • Εξασφάλιση 17 νέων θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης με διεκδίκηση στη Σύνοδο των Πρυτάνεων και απόφαση για κατανομή με αντικειμενικά κριτήρια
 • Πλήρης μηχανοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΗ & ΕΥΡΩΣΤΙΑ

Στο πιεστικό περιβάλλον κρατικής υποχρηματοδότησης (-75% τελευταίων ετών) η Διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης όχι μόνο εξάντλησε αποδοτικά κάθε διαθέσιμο μέσο, αλλά δημιούργησε και νέα για να ανταποκριθεί ενεργά στις υψηλές απαιτήσεις της αποστολής της:

 • Δυναμική αύξηση του μέσου ποσοστού απορρόφησης πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μεταξύ των ετών 2012-2013 και 2014-2016 από 26% σε 63%
 • Καθιέρωση του θεσμού αυτόνομων προϋπολογισμών στις λειτουργικές μονάδες και τις Σχολές του Ιδρύματος για αποδοτική λειτουργία και αύξηση του ποσοστού απορρόφησης του τακτικού προϋπολογισμού από 86% τα έτη 2012-2013 σε 95% τα επόμενα
 • Τακτοποίηση όλων των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων που αφορούσαν το Ίδρυμα από την δεκαετία του 1990.
 • Οριστική παραλαβή όλων σχεδόν των τεχνικών έργων
 • Απαλλαγή του Ιδρύματος από τα πολεοδομικά πρόστιμα ύψους €360.000 και κατεδάφιση αυθαιρέτων στον προαύλιο χώρο της πρώην Γαλλικής Σχολής
 • Δημιουργία και εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος για την αξιόπιστη παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης και έλεγχο της στάθμης δεξαμενών
 • Επωφελής διευθέτηση με το Δήμο Χανίων των εκκρεμοτήτων για τα δημοτικά τέλη.