ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΤΩΝ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως αναπόσπαστο «κύτταρο» της κοινωνίας των Χανίων, με διαρκή αφοσίωση και δυναμισμό επικέντρωσε την πολύπλευρη προσφορά του στους συμπολίτες του:

Ανάδειξη και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ιδρύματος με αυτοχρηματοδότηση και προσφορά υπηρεσιών εκμάθησης και άθλησης σε φοιτητές, προσωπικό και κατοίκους των Χανίων

Το Πολυτεχνείο αν και διέθετε αξιόλογες  αθλητικές υποδομές, αυτές είχαν εγκαταλειφθεί, δεν είχαν άδεια λειτουργίας ενώ η χρήση τους ήταν εντελώς ανεξέλεγκτη με αποτέλεσμα την καθημερινή δημιουργία εντάσεων και προστριβών. Πλέον οι εγκαταστάσεις έχουν συντηρηθεί, πληρούν υψηλές προδιαγραφές και η λειτουργία τους ελέγχεται με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης. Καθώς μάλιστα οι χρεώσεις είναι απολύτως κοστοστρεφείς, η ζήτηση για αυτές έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον αποτελούν βασική αθλητική υποδομή για την ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου, προσελκύοντας καθημερινά εκατοντάδες νέους αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία Χανιώτες.

Δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων θερινής απασχόλησης για 200 παιδιά εργαζομένων του Πολυτεχνείου και κατοίκων των Χανίων

Τα προγράμματα έχουν σαν κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της Πολυτεχνικής Κοινότητας αλλά και των πολιτών που συμμετέχουν στα προγράμματα αθλητισμού του Ιδρύματος. Σκοπός της απασχόλησης είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών του σχολείου, η ενημέρωσή τους και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, διατροφής κ.α. Μέσα από μια σειρά αθλητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά ψυχαγωγούνται δημιουργικά, αθλούνται και  διασκεδάζουν, αναπτύσσοντας τις σωματικές τους ικανότητες και ανακαλύπτοντας τυχόν ιδιαίτερες δεξιότητες τους. Το 2017 συμμετείχαν στα προγράμματα περισσότερα από 200 παιδιά.

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος

Κτίρια Παλιάς Πόλης: Επιτυχής ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας & υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο αναστηλωτικής διάσωσης και αξιοποίησης μέσω εκμίσθωσης των τριών ιστορικών και ετοιμόρροπων κτιρίων ιδιοκτησίας του στο λόφο Καστελλίου της παλιάς πόλης των Χανίων (πρώην Μεραρχία, Φυλακές και Στρατώνες). Μέσω της σύμβασης αυτής επιτυγχάνονται:

  • αναστηλωτική διάσωση (€18 εκατ.) και αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης (€8,9 εκατ.) των τριών ιστορικών και ετοιμόρροπων κτιρίων της παλιάς πόλης.
  • επένδυση εξαιρετικά υψηλών αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών προδιαγραφών αντάξια της ιστορίας των κτιρίων σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την αξιόπιστη εφαρμογή των αυστηρών πολεοδομικών κανόνων της ιστορικής περιοχής. 
  • ανάπλαση της παρακείμενης πλατείας, με ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης των Χανίων.
  • δημιουργία χώρων αναψυχής εντός και εκτός των κτιρίων προσβάσιμων στην κοινωνία των Χανίων,  υπαίθριο αμφιθέατρο, παρατηρητήριο του Ενετικού Λιμένα, καφέ, εστιατόριο, εκθεσιακό χώρο.
  • κατασκευή υψηλού επιπέδου συνεδριακού κέντρου, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό για την τοπική κοινωνία.
  • δημιουργία περισσότερων από 200 ισοδυνάμων θέσεων εργασίας.
  • διασφάλιση της επιστροφής στο Πολυτεχνείο Κρήτης των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε άριστη λειτουργική κατάσταση, μετά την λήξη της χρονικής διάρκειας της παραχώρησης.

Κτίριο Πρώην Γαλλικής Σχολής: Απόφαση Συγκλήτου για δημιουργία Μουσείου Λαογραφίας και Ιστορίας της Τεχνολογίας, Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μουσειολογική / μουσειογραφική μελέτη. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, προσφέροντας σε δημόσια χρήση ένα από τα δύο κύρια περιουσιακά του στοιχεία στην πόλη των Χανίων, το κτίριο της πρώην Γαλλικής Σχολής, συμβάλλει αποφασιστικά στη μετατροπή της Χαλέπας σε συνοικία μουσείων, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την ιστορική περιοχή και δίνοντας σύγχρονη διάσταση στην πολιτιστική και τουριστική εικόνα της. Η δημιουργία συνοικίας μουσείων στη Χαλέπα ξεκίνησε με τη στέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου σε νέο κτίριο στην περιοχή, καθώς επιλέχθηκε από τους αρμόδιους φορείς η λύση αυτή, αντί της χρήσης άλλων διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη. Συνεχίστηκε με τη λειτουργία του Μουσείου Ελ. Βενιζέλου στην ιστορική του οικία και θα ενισχυθεί σημαντικά με το Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας Τεχνολογίας. Σε μια ακτίνα μικρότερη του ενός χιλιομέτρου, η ιστορική συνοικία της Χαλέπας με το έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην εξέλιξη της νεότερης Ελλάδας, επανέρχεται στο επίκεντρο ως συγκροτημένος πολιτιστικός «πόλος» έλξης, όχι μόνο των Χανιωτών, αλλά και των ξένων που επισκέπτονται τον τόπο και επιθυμούν να αποκομίσουν εικόνες και βιώματα της μακραίωνης παράδοσης των Χανίων, πέραν του ήλιου και της θάλασσας.

Κληροδότημα Παπαδόπετρου: Ολοκληρώθηκε η εσωτερική αποκατάσταση και υποστύλωση του. Εκκρεμεί δικαστική απόφαση για την ερμηνεία της διαθήκης, ώστε το Ίδρυμα να μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους από την αξιοποίησή του.

Κλειστό Κολυμβητήριο: Συνάφθηκε σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη μεταβίβαση του Κλειστού Κολυμβητηρίου του Ακρωτηρίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Λήφθηκαν μέτρα για την περιφρούρηση του Κολυμβητηρίου. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου, βάσει των οποίων ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αξιοποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας

Εκτός από τα σημαντικά ακίνητα που αναφέρθηκαν προηγούμενα, αξιοποιήθηκε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος καθώς πλέον τα 10 από τα 12 ακίνητα πλήρους κυριότητας του Πολυτεχνείου που δεν φέρουν περιοριστικούς όρους, είναι μισθωμένα σε ιδιώτες αποφέροντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά έσοδα στο ίδρυμα.

Πανελλαδική και πολυδιάστατη διαφημιστική προβολή του Ιδρύματος και των Χανίων (π.χ. προωθητικά βίντεο, έντυπα)

Η προβολή του Ιδρύματος με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο.

Η ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης ανανεώθηκε και διαμορφώθηκε με στόχο να προβάλλει τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και τις διακρίσεις των μελών του, οι οποίες άρχισαν να προβάλλονται και μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Δημιουργήθηκε σειρά εντύπων ελληνικών και αγγλικών, στα οποία υπάρχουν πληροφορίες για τις Σχολές, τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τις διακρίσεις Καθηγητών και φοιτητών, τη ζωή στην Πολυτεχνειούπολη.  

Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα ελληνικό και ένα αγγλικό βίντεο του Πολυτεχνείου Κρήτης με σκοπό να προβληθούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι σπουδές και η έρευνα που πραγματοποιούνται στην Πολυτεχνειούπολη των Χανίων. Τα δύο βίντεο προβάλλουν τις πέντε Σχολές Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τους φοιτητές, τους ερευνητές, τους καθηγητές και τη ζωή στην Πολυτεχνειούπολη.

Η προβολή του Ιδρύματος αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την αύξηση των βάσεων σε όλες τις σχολές του Ιδρύματος το 2017, παρά τη γενική πτώση που καταγράφηκε στις βάσεις των περισσοτέρων πολυτεχνικών σχολών της χώρας.

Θεσμοθέτηση εκδηλώσεων “Γνωριμίας με το ΠΚ” (Ημέρα Επιστήμης για παιδιά δημοτικού και Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου)

Το Πολυτεχνείο Κρήτης θεσμοθέτησε εκδηλώσεις “Γνωριμίας” που απευθύνονται σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας για τις δραστηριότητές του.

Η Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού και αποτελεί τη μεγαλύτερη εξωστρεφή εκδήλωση του Ιδρύματος, καθώς ο αριθμός των επισκεπτών τα δύο τελευταία χρόνια κυμαίνεται από 4.500 έως 5.000 και υπάρχει επισκεψιμότητα από ολόκληρη την Κρήτη. Η εκδήλωση αυτή είναι πολύ σημαντική για το ίδρυμα, αφού εκτός από το σημαντικότατο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι μαθητές από πολύ μικρή ηλικία για την επιστήμη του Μηχανικού και για το Πολυτεχνείο Κρήτης, έχει επιτευχθεί και η ευαισθητοποίηση των φοιτητών του Ιδρύματος για τον εθελοντισμό. Με αφορμή αυτή την εκδήλωση έχει συσταθεί ομάδα εθελοντών φοιτητών που συμμετέχει σε όλες τις δράσεις εξωστρέφειας του Ιδρύματος.

Η Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιείται την Άνοιξη και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις σπουδές, την έρευνα, αλλά και τις δραστηριότητες των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές Γυμνασίων και Λυκείων από όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ το 2017 το ενδιαφέρον των επισκεπτών κορυφώθηκε, καθώς υπήρξαν επισκέψεις σχολείων της Αττικής και της Κύπρου.

Εκδηλώσεις Αναγνώρισης και Τιμής στους Κων/νο Μητσοτάκη και Μίκη Θεοδωράκη (απονομή Χρυσού Μεταλλίου του Ιδρύματος).

Το Πολυτεχνείο Κρήτης τίμησε ως όφειλε με την ανώτατη τιμητική διάκριση, το Χρυσό Μετάλλιο του Ιδρύματος τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πρώην Πρωθυπουργό και Επίτιμο Πρόεδρο της Ν.Δ., ως ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικής συμβολής του στην ίδρυση και ανάπτυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο του Ιδρύματος για τη σημαντική και επί μακρό χρονικό διάστημα συνεισφορά και για το διαρκές ενδιαφέρον του στην ανάπτυξη και οργάνωση του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Με το Χρυσό Μετάλλιο του Ιδρύματος τιμήθηκε, επίσης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ως ένδειξη αναγνώρισης του παγκοσμίου εμβέλειας έργου του και της εθνικά ενωτικής στάσης του.