ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Η Ακαδημαϊκή Καινοτομία και Ανάπτυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης δεν θα είχαν αξία χωρίς την πολυδιάστατη και ριζοσπαστική Αλληλεγγύη προς τους αδύναμους φοιτητές του:

Εντυπωσιακή αύξηση του ετήσιου Προϋπολογισμού του Ιδρύματος για μεταφορές/ σίτιση και στέγαση από €432.000 το 2012 σε €839.000 το 2016

Παρά τον δραματικό περιορισμό της δημόσιας χρηματοδότησης από το Υπουργείο, τα κονδύλια που διατέθηκαν για τις βασικές δράσεις φοιτητικής μέριμνας σχεδόν διπλασιάστηκαν από €432.000 το 2012 σε €839.000 το 2016 ώστε να υποστηριχθούν οι πλέον οικονομικά αδύναμοι φοιτητές και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο του Πολυτεχνείου, αυξήθηκαν στο ίδιο διάστημα από 920 σε 1420.

Δυναμική επέκταση της Φοιτητικής Εστίας με κατασκευή 180 νέων διαμερισμάτων συνολικής επένδυσης €9.000.000 και ανακαίνιση της παλιάς Φοιτητικής Εστίας

Από την πρώτη στιγμή τέθηκε ως απόλυτη προτεραιότητα η επίλυση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος. Προετοιμάστηκαν σχετικές μελέτες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, χωρίς την προσφυγή σε εξωτερικά μελετητικά γραφεία. Αναζητήθηκαν στην συνέχεια χρηματοδοτικοί πόροι, αρχικά με την αναμόρφωση των Τεχνικών Δελτίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων όπου εξασφαλίστηκαν €3.000.000 για την ανέγερση της Β Φάσης της Φοιτητικής Εστίας με 60 δωμάτια και στην συνέχεια με την χρήση των εργαλείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από την οποία εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση €6.000.000 για την ανέγερση της Γ Φάσης με 120 επιπλέον δωμάτια. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που έγινε χρήση τέτοιων εργαλείων από Πανεπιστήμια στη χώρα μας ενώ ήταν και το μοναδικό έργο Φοιτητικής Εστίας που χρηματοδότησε η ΕΤΕπ, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τα τεκμήρια που τέθηκαν στην διάθεσή της αναφορικά με την ένταση του συγκεκριμένου προβλήματος αλλά και την πληρότητα των προτάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είχε προηγηθεί η ανακαίνιση της παλιάς Φοιτητικής Εστίας και ανανέωση του εξοπλισμού της με κλιματιστικές μονάδες, ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό.

Δημιουργία ολοκληρωμένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ)

Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την διεκπεραίωση διοικητικών και σπουδαστικών θεμάτων των φοιτητών ενώ την ίδια στιγμή αποσυμφορήθηκαν δραστικά οι γραμματείες των Σχολών.

Κατασκευή σύγχρονου Πολυχώρου-Αναγνωστηρίου και μεταφορά του αναβαθμισμένου Κέντρου Γλωσσικών Ερευνών (Κε.Γ.Ε.Π) στην παλιά βιβλιοθήκη

Το Κε.Γ.Ε.Π. αναβαθμίστηκε σημαντικά, λειτουργώντας πλέον ως ένας χώρος συγκέντρωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων των φοιτητών. Η εγκατάστασή του δίπλα από το φοιτητικό εστιατόριο και το κεντρικό κυλικείο του Ιδρύματος προσφέρει ένα επιπλέον χώρο για μελέτη και πρόσβαση στο διαδίκτυο.