ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Εκπαιδευτική Αριστεία και Καινοτομία του Ιδρύματος αποτέλεσαν τον πυρήνα της Ακαδημαϊκής δυναμικής των τελευταίων ετών με πολυδιάστατα αποτελέσματα:

Επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Ιδρυματικό επίπεδο από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα 7 (σε σύνολο 22) Πανεπιστήμια της χώρας που έλαβαν την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, «Άξιο Θετικής Μνείας» (“Worthy of Merit”)

Η Α.ΔΙ.Π.  πραγματοποίησε την εξωτερική αξιολόγηση όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας κατά το διάστημα Οκτώβριος 2015 – Ιούλιος 2016. Η υποβολή των τελικών εκθέσεων εκ μέρους των εμπειρογνωμόνων στην Α.ΔΙ.Π. ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2016. Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Πολυτεχνείου Κρήτης:

«Η Έρευνα είναι βασική αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης και ως αποτέλεσμα το Ίδρυμα παράγει μεγάλο όγκο ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα πιο παραγωγικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα στην έρευνα και μπορεί να συγκριθεί θετικά με αντίστοιχα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται στο Ίδρυμα υπερδιπλασιάστηκε από το 2012.»

«Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει σύγχρονα προγράμματα σπουδών, βασισμένα σε υψηλά διεθνή πρότυπα. Εφαρμόζει την περιοδική αξιολόγησή τους, ώστε να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική αλλά και πρακτική εξάσκηση, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του να είναι εξαιρετικές.»

«Το Ίδρυμα διαθέτει καθηγητές, προσωπικό και φοιτητές με υψηλό επίπεδο και κίνητρα. Η Επιτροπή τους συγχαίρει για το ισχυρό τους ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, και το υψηλό επίπεδο ευθύνης και εθελοντισμού που επιδεικνύουν. Η Επιτροπή εντυπωσιάστηκε από το υψηλό επίπεδο λειτουργίας του Ιδρύματος κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες και για το λόγο αυτό συγχαίρει τη Διοίκηση, τους Καθηγητές και το προσωπικό του

Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Η μετονομασία σε σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα της Σχολής ΗΜΜΥ και του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2008, καθώς τα ενεργειακά θέματα έχουν σήμερα εθνικό και παγκόσμιο ενδιαφέρον, ενώ από το 2010 η Σχολή είχε ήδη εντάξει μαθήματα Ενέργειας ως υποχρεωτικά στο πρόγραμμα σπουδών της.

Καταφέραμε, με συντονισμένες και διαρκείς παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και την ΑΔΙΠ να απεμπλέξουμε και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της μετονομασίας. Η Σχολή και το ομώνυμο τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης εξομοιώθηκαν πλήρως και ως προς κάθε συνέπεια με τα ομότιτλα τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι διπλωματούχοι του μετονομαζόμενου Τμήματος ορίζονται εφεξής ως Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ δίδεται η δυνατότητα και στους παλαιούς αποφοίτους να τα αποκτήσουν.

Δημιουργία νέων Διεθνών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Σημαντική προτεραιότητα αποτέλεσε η ανάπτυξη νέων δια-τμηματικών και δι-ιδρυματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στη διεθνή αγορά και για το λόγο αυτό διδάσκονται στην Αγγλική, ενώ η χρηματοδότησή τους βασίζεται σε δίδακτρα, κυρίως για τους αλλοδαπούς (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) φοιτητές. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν το πρόγραμμα της Μηχανικής Πετρελαίου από τη Σχολή ΜΗΧΟΠ και το πρόγραμμα Διαχείρισης της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας από τις Σχολές ΗΜΜΥ και ΜΠΔ. Παράλληλα, στην πρώτη συνεργασία σε Ιδρυματικό επίπεδο του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ, συστάθηκε επιτροπή η οποία εισηγήθηκε το πρόγραμμα σπουδών για ένα νέο δι-ιδρυματικό, διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε Βιοϊατρική Τεχνολογία, το οποίο θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Εφαρμογή του θεσμού των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα για ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των Σχολών του Ιδρύματος

Τα τελευταία πέντε χρόνια εφαρμόσαμε το θεσμό των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων και ενισχύσαμε της Σχολές του Ιδρύματος με 180.000 € ετησίως από ιδίους πόρους. Με τα χρήματα αυτά προσλήφθηκαν νέοι επιστήμονες για να βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία των Σχολών.

Επιβράβευση της Αριστείας με καθιέρωση Βραβείων και Υποτροφιών για όλες τις κατηγορίες της Ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το όραμα και η αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η δημιουργία νέας γνώσης προς όφελος της κοινωνίας, καθώς και η Αριστεία στην έρευνα και την εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας αναβαθμίσαμε διαρκώς την έμπρακτη προσήλωσή μας προς την Αξία της Αριστείας, επιβραβεύοντας την μέσα από ένα πλέγμα βραβείων και υποτροφιών, που απευθύνονταν σε όλες τις κατηγορίες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας:

  • Βραβείο Αριστείας για την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ. Ο βραβευμένος εκφωνεί κάθε χρόνο την κεντρική ομιλία στην τελετή απονομής μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων.
  • Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας για μέλη ΔΕΠ.
  • Βραβεία για τις ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικού και εργαστηριακού προσωπικού ΕΕΠ – ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ.
  • Βραβεία Αριστείας για τους πρώτους φοιτητές όλων των ετών και Σχολών, Έπαινοι Αριστούχων Αποφοίτων και Έπαινοι Πρώτων Εισαχθέντων όλων των Σχολών.
  • Εξασφαλίσαμε τη χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Limmat για τους τρεις πρώτους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος κάθε Σχολής και τους τρεις πρώτους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος της Σχολής ΜΗΠΕΡ.

Εξασφαλίσαμε τη χορήγηση υποτροφιών για πέντε ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές από το Παγκρήτιο Κληροδότημα.